Els jocs del Mediterrani que es cel.lebren a Tarragona han portat la polémica sobre la presència del rei FelipVI i la trobada amb Presid...
Els jocs del Mediterrani que es cel.lebren a Tarragona han portat la polémica sobre la presència del rei FelipVI i la trobada amb President Torra. Han set el jocs de TORRA-gona