Caricatura de la Inma Manso. Ha estat Subdelegada del Govern a Lleida del febrer de 2012 fins juny 2018.

Caricatura de la Inma Manso. Ha estat Subdelegada del Govern a Lleida del febrer de 2012 fins juny 2018.