No hi ha res com les matemàtiques per fer quadrar les coses. En aquest cas res millor que la geometria variable impartida per l'alcalde ...
No hi ha res com les matemàtiques per fer quadrar les coses. En aquest cas res millor que la geometria variable impartida per l'alcalde Ros, El teorema de pitagorín que diu que l'alcaldia al quadrat es igual a la suma dels quadrats catetils de l'oposició. És a dir governar a qualsevol preu!!!