Ja som pioners en alguna cosa… Pioners amb l’IBI més car d’Espanya. L’Alcalde o nega però les evidencies són clares. Un estudi de l’agènc...

Ja som pioners en alguna cosa… Pioners amb l’IBI més car d’Espanya. L’Alcalde o nega però les evidencies són clares. Un estudi de l’agència tributària de Madrid, però, deixa les coses ben clares: Lleida és la capital de província que paga l’IBI més alt. De manera reiterada els membres del govern municipal insisteixen que la taxa que es paga està per sota de la mitjana, i és cert. També ho és que no només s’ha congelat, sinó que l’any passat es va establir una lleugera reducció en aquesta taxa. ¿Com s’explica aquest truc de màgia?

 L’Ajuntament es refugia en la seva informació oficial a la idea que el valor cadastral depèn del mercat i que és establert pel Govern central.
El que no explica és que la revisió del cadastre que fa el Govern normalment es fa a petició de l’Ajuntament. La Paeria ha de trobar just i socialment meritori que aquest valor, i els impostos que se’n deriven, es mantingui tal com era durant el boom immobiliari, i no emprèn cap iniciativa per sol·licitar la seva revisió. Per abandonar aquesta lamentable posició que reflecteix l’estudi només hi ha dos camins: baixar substancialment la taxa o sol·licitar la revisió del Cadastre. La Paeria no sembla tenir la intenció d’emprendre cap dels dos.