Il.lustradors de esquerra a dreta: Ermengol, Balasch, Borlansa, Mòdol, Marçal, Molina i Monyarch. Novembre de 2018 Jordi Balasch i Pep Mony...
Il.lustradors de esquerra a dreta: Ermengol, Balasch, Borlansa, Mòdol, Marçal, Molina i Monyarch. Novembre de 2018

Jordi Balasch i Pep Monyarch en el dibuix d'un dels panells de Nadal
Rafel Molina fent un poster

Borlansa. Marçal i Ermengol amb el seu poster de Nadal


Berenar de colegues despres de la sesió de dibuis del centre Pare Palau