Signatura de 250 litografies commemoratives del 50é aniversari de la Universitat de Dret de Lleida. Aquarel.la del passeig universit...

Signatura de 250 litografies commemoratives del 50é aniversari de la Universitat de Dret de Lleida. Aquarel.la del passeig universitari de la canalització de Lleida.


Signatura de la primera litografía numerada. 1/250