Caricatura dels anys noranta. Eren els Oscars Remer coordinadors del voluntariat de protecció civil. Dibuix recuperat i recordat. Miguel... Caricatura dels anys noranta. Eren els Oscars Remer coordinadors del voluntariat de protecció civil. Dibuix recuperat i recordat. Miguel Gilart, Julio Porqueres, i el Rodrigo Acosta. Tots ells genis i figures.