Una enquesta d'UA1 diu que Ros tornaria a guanyar les eleccions el 2019

27 June 2017