Índex de transparència o 'full in combat'? L’Ajuntament de Lleida ha renovat la màxima puntuació de l’enquesta InfoParticipa a la qu...
Índex de transparència o 'full in combat'?

L’Ajuntament de Lleida ha renovat la màxima puntuació de l’enquesta InfoParticipa a la qualitat i la transparència.
 No és del mateix parer una part de l’oposició. El passat dia 24, el grup municipal del Comú de Lleida, presentava un informe on s’afirmava que l’Ajuntament estava lluny de complir de la Llei Catalana de Transparència, on dades bàsiques que caldria poder trobar a la web segons la llei, no hi ha forma de trobar-la o el grup no va trobar-les després d’una cerca.