7Rue de la Llotja. Número 13 fa referència al caloret del Canyeret i a a d'altres corralitos municipals
7Rue de la Llotja. Número 13 fa referència al caloret del Canyeret i a a d'altres corralitos municipals