Una pantera ferida pot ser molt perillosa.
Una pantera ferida pot ser molt perillosa.