apunts de caricatura dels asistents al sopar de planificacio dels curs de medicina termal

Jaume Baró
 Jordi Soler
 Josep María Màsic
 Josep Carles Balasch
 Manel Pasqual

My Instagram