La grua municipal és més cara a Lleida que a París o Berlín

5 November 2013