Photo-Call per la Conferencia Europea de Precisió en Agricultura ECPA 2013 que es fará prperament a Lleida. Aquest panell servrá per fer-se ...
Photo-Call per la Conferencia Europea de Precisió en Agricultura ECPA 2013 que es fará prperament a Lleida. Aquest panell servrá per fer-se la foto de record simpátic dels assistents a la conferència. Poden posar el cap en quatre forats (Al satel.lit als girasosl o al tractor).