La Generalitat de Catalunya planta a Montoro en el Consejo de Política Fiscal

31 July 2012