18,2 milions és el deute del Ajuntament de Lleida amb els proveïdors a 31 de desembre per 2.325 factures

18 March 2012