Està clar que les relacions PSC-PSOE han quedat tocades

7 February 2012

Tags