Caricatura del meu germà gran, el carles Balasch

// //
Carles Balasch Geóleg i professor de la Escola d'Agrónoms de Lleida de la UdL