Quan la perícia del llançador es fa més acusada les coses no poden tornar-se més en contra. Un maleït gabinet revota al cantó de la fusta...

Quan la perícia del llançador es fa més acusada les coses no poden tornar-se més en contra. Un maleït gabinet revota al cantó de la fusta i pren la contradicció directament al cor. Res a fer-hi. El número queda esgarrat i la figurant vídua de per vida.