Quan el plàcid nadador és atacat per un esqual no hi ha més remei que fugir com un fora borda i guanyar l'ajuda d'algú. Sempre ...

Quan el plàcid nadador és atacat per un esqual no hi ha més remei que fugir com un fora borda i guanyar l'ajuda d'algú. Sempre mirant que aquest algú no sigui un altre esqual de més gran dimensió i adaptat a la respiració aeròbica. L'enemic també hi és fora.