Quan es dóna l'ordre de" a la càrrega...!!!" el cavall surt en estampida cap a l'enemic. Una mala rama mal col·locada frustra la postura impetuosa del genet que acaba en una contractura estomaco-medularPerò les ganes i són i no es pot abandonar la intenció. La voluntat és el que conta.