No molesteu els animals. Especialment als paquiderms. El pobre animal decideix saciar la seva sed  quan de sobte li cau una burxada posterior de no massa bona gana. La resposta es immediata. Bufarrada trassera