Paquiderm molestat

24 January 2018

No molesteu els animals. Especialment als paquiderms. El pobre animal decideix saciar la seva sed  quan de sobte li cau una burxada posterior de no massa bona gana. La resposta es immediata. Bufarrada trassera

Tags